Polityka przetwarzania danych osobowych:

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/ WE (dalej jako “RODO”) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Administratorem Państwa danych jest Auto-Welt Sp. z o.o., (zwany dalej jako „Spółka”), z którą można się skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Auto-Welt Sp. z o. o., ul. Kosynierów 3/19, 98-100 Łask, telefonicznie, pod numerem: +48 504 704 112, e-mailowo, pod adresem: kontakt@auto-welt.info. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: Auto-Welt Sp. z o. o., ul. Kosynierów 3/19, 98-100 Łask, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo pod adresem: kontakt@auto-welt.info.